Investera

H2 Vind AB_Investering Vindbruket

H2_Projektportfolj_140620

Unikt Erbjudande!

Vi kan äntligen erbjuda en unik möjlighet att investera i Vindkraft till betydligt lägre insats än vad som är normalt vid försäljning av förnybar elproduktion!

För en insats av endast 300.000 SEK kan du bli ägare till elproduktion i eget vindkraftverk. Ägandeformen är som delägare i ett enkelt bolag där samtliga ägare delar på kostnader och vinster från elproduktion i egenägda vindkraftverk. Fördelen är att risken fördelas på fler verk/platser. Som företagare har du också möjligheten att skriva av investeringen.

Varför då investera i Vindkraft, och varför just nu?

Jo, därför att just nu är marknadspriserna historisk låga vilket beror på att de låga elpriserna tvingat tillverkarna att sänka sina priser på turbiner för att möjliggöra fortsatt försäljning i det korta perspektivet, 1-2 år framåt. Många projekt har stannat på skrivbordet därför att bankernas krav på högre egenkapital och förväntat låg avkastning de närmaste åren gjort det svårt att finansiera utbyggnaden av förnybar energi. Har man däremot eget kapital att bygga för så gör de lägre marknadspriserna  att avkastningen blir konkurrenskraftig, även med dagens låga elpriser.

101126184

 

DET "LOKALA" FÖRETAGET MED SNURR!