H2

 

H2 Vind AB, Anderstorp, har som målsättning att bidra till att öka kunskapen om vätgas som lagringsmedia och fordonsbränsle,  att  när förutsättningar ges, starta upp produktion av vätgas, där egna projekterade och byggda vindkraftverk i närområdet står för tillverkningen av den nödvändiga ”rena” elenergin som erfordras för
produktionen.

Vätgasen har i dag 2 huvudsakliga framtidsområden, Lagring av överskottsproduktion i intermittenta energikällor t.ex. sol, vind, vågkraft, samt i form av drivmedel för fordon med bränsleceller och konverterade förbränningsmotorer. Tanken med H2 Vinds produktion av vätgas är i första hand en användning såsom fordonsbränsle men för de kunder som önskar, så kan vi ta fram alternativ för kompletta anläggningar, inkluderande både vindkraftverk och vätgaslagring.

Vätgasen är tänkt att produceras i en s.k. Elektrolysör. Elektrolysören delar vatten i två delar vätgas och en del syrgas.

Alla bränslen kräver en väl utbyggd infrastruktur för att konsumenterna skall ta till sig tekniken. Detta innebär i början alltid vissa problem för de som vill bidra till miljöomställningen vilket vi idag även ser i den låga ambitionen för utbyggnaden av laddningsplatser för elfordon. För vätgas har det bildats en Europeisk organisation för just detta ändamål där SWECO  leder denna grupp i Sverige och har bjudit in alla företag  och organisationer som ser framtida affärsmöjligheter att delta för att planera och bygga infrastrukturen i Sverige som enligt EU’s direktiv skall ha max 300km mellan tankställen i södra Sverige.

 

DET "LOKALA" FÖRETAGET MED SNURR!