Markägare

Som Markägare har du en fantastisk möjlighet att skapa förutsättningar för en hållbar framtid, inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt. Genom att arrendera ut mark till oss får du en årlig avkastning som baseras på den faktiska årsproduktionen av el från vindkraftverket.

Har du idag skogsmark som slutavverkats eller med låg produktion under många år framöver så kan vindkraft vara ytterligare ett sätt att utveckla ekonomin i din fastighet. Vad som än driver ditt beslut så har vi möjlighet att ge dig en konkurrenskraftig ersättning för ett arrende i bra vindlägen.

Ta kontakt med oss så får du veta mer!

DET "LOKALA" FÖRETAGET MED SNURR!