Om Vindkraft

Vindkraft är tillsammans med solenergi och biomassa de förnybara energikällor som idag stöttar baskraften i det Svenska energisystemet. Vindkraften står för ca 10% av den totala energiproduktionen och ökar i dagsläget med ca 0,5-1% årligen. Detta trots historiskt låga elpriser vilket Vindkraften är en bidragande orsak till.

DET "LOKALA" FÖRETAGET MED SNURR!