Tjänster

Vår verksamhet innefattar:

• Rådighet till mark genom arrende
• Förundersökningar, vindmätning, ekonomiska kalkyler
• Underlag inför ansökningar
• Bygglovs-, och tillståndsansökningar
• Upphandling väg, elanslutning m.m.
• Upphandling av vindkraftverk
• Allt till nyckelfärdig anläggning

DET "LOKALA" FÖRETAGET MED SNURR!